Benvinguts a la nostra plataforma on-line de cursos de formació.


El nostre espai d’aprenentatge virtual ofereix els cursos corresponents de prevenció de riscos laborals (PRL) segons el vostre lloc de treball. Tots els cursos disposen d’un tutor que és Tècnic en PRL a la nostra empresa. Sempre podreu contactar amb ells per qualsevol dubte o aclariment. Per accedir als cursos cal disposar de la preceptiva autorització facilitada per PLG.
 

Per més informació: formacio@plg.cat / Tel. 972 21 57 51


Bienvenidos a nuestra plataforma online de cursos de formación.

Nuestro espacio de aprendizaje virtual ofrece los cursos correspondientes de prevención de riesgos laborales (PRL) según su lugar de trabajo. Todos los cursos disponen de un tutor que es Técnico en PRL en nuestra empresa. Siempre puede contactar con ellos para cualquier duda o aclaración. Para acceder a los cursos es necesario disponer de la preceptiva autorización facilitada por PLG.

 

Para más información: formacio@plg.cat / Tel. 972 21 57 51

 

Homologats per / Homologados por:

Empresa organitzadora de formació a / Empresa organizadora de formación en: